Funded by Agentschap Innoveren & Ondernemen

Agentschap Innoveren & Ondernemen

KULeuven, Technologiecampus Diepenbeek - ACRO

Acro

KU Leuven, Technologiecampus Gent - MSEC

MSECHome

De markt van mobiele apps is sterk groeiend. Toch twijfelen vele bedrijven nog steeds om te investeren in mobiele applicaties. De ontwikkelingskost kan hoog oplopen bij het ondersteunen van meerdere platformen (iOS, Android, WindowsPhone... ) en meerdere versies van eenzelfde platform. Deze kost kan onder controle worden gehouden door cross-platform ontwikkelingstools (CPTs). Op dit moment zijn heel wat CPTs (> 100) beschikbaar die onderling erg van elkaar kunnen verschillen. Voor een app ontwikkelaar is de selectie van een optimale tool erg belangrijk maar niet evident. Slechte keuzes kunnen leiden tot hoge kosten en apps van slechte kwaliteit, waardoor de concurrentiepositie van het bedrijf wordt aangetast. Bovendien is er geen duidelijke winnaar onder de CPTs. De keuze hangt vaak samen met beschikbare kennis van technologieën binnen het bedrijf, en het soort apps dat ontwikkeld wordt. Hoewel gegevens beschikbaar zijn over de karakteristieken van CPTs (zoals licentiekosten, gebruikte technologie¨ en. . . ), is een diepere analyse nodig om een optimale keuze te maken. Bovendien stappen heel wat ontevreden ontwikkelaars na een tijd over naar andere tools omwille van verwachtingen die niet worden ingelost.

Dit project focust op essentiële kennis die nodig is om CPTs optimaler in te zetten bij mobiele app ontwikkelaars. Op dit moment zijn meer dan 150 bedrijven in Vlaanderen actief in app ontwikkeling. Ten eerste focust CrossMoS op een in-depth analyse van CPTs. De beschikbare tools worden geïnventariseerd, waarna 2 prototypes worden ontwikkeld met 8 representatieve CPTs met verschillende karakteristieken en technologieën. De eigenschappen van deze prototypes worden geanalyseerd, en vergeleken met native prototypes. Meer specifiek wordt gefocust op een uitgebreide evaluatie en vergelijking van ontwikkelingskost en performantie eigenschappen (zoals batterijverbruik, memory footprint, latencies . . . ). Ten tweede worden binnen dit project herbruikbare software extensies ontwikkeld in verschillende CPTs voor het realiseren van geavanceerde vereisten en diensten inzake (a) gebruikersinterfaces (en daaraan gerelateerd gebruikerservaring), (b) veiligheid (opslag, communicatie, authenticatie...) en (c) aansturen en ophalen van informatie uit sensoren. Er wordt nagegaan in hoeverre software componenten herbruikt kunnen worden bij het ontwikkelen van nieuwe apps, en bij het ontwikkelen van apps met andere CPTs. Eveneens wordt het gedrag van de apps geëvalueerd op verschillende mobiele platformen, en in hoeverre de platform specifieke sterktes en beperkingen het gedrag van de apps kunnen beïnvloeden. Uiteindelijk resulteert dit project in bruikbare richtlijnen bij de selectie van CPTs en het ontwikkelen van attractieve CPT extensies. Binnen dit project worden prototypes ontwikkeld in twee domeinen, namelijk apps voor marketing doeleinden en apps ter ondersteuning van geavanceerde producten en/of diensten. De projectresultaten zijn vanzelfsprekend inzetbaar in andere domeinen, en relevant voor app ontwikkelaars en afnemers. Voor ontwikkelaars leidt dit project tot kost reductie, en gebruik van nieuwe methodologie en technologie. Afnemers kunnen attractievere produkten en diensten aanbieden tegen een lagere prijs door kost-efficiënte ontwikkeling.